For all official information and updates regarding Covid-19 visit the South African Department of Health website at www.SAcoronavirus.co.za or their WhatsApp line on 0600-123456. If you want your own WhatsApp Chatbot visit www.whatskonnekt.com

 
 
 
ONS VISIE
 
Die leerders en personeel van Anne
Pienaar Gedenk Primêr sal hul beywer
om in ‘n gemeenskaplike gees van
kennis, vertroue en gesag saam te werk
om die optimale doelwitte in ons
daaglikse onderrig en leer te bereik. Die
uitkomste hiervan sal tot voordeel wees
van elke leerder sowel as ons strewe na 
uitnemendheid. 
 
 
 
 
ONS MISSIE
 
Om die leerders van Anne Pienaar
Gedenk Primêr op ‘n effektiewe en
holistiese manier by die leerproses te
betrek. Sodoende versker ons goed
afgeronde en verantwoordelike individue
vir die gemeenskap en ons land.
 
 
 
 
Ons by Anne Pienaar Gedenk Primêr glo in 
die ontwikkeling van elke leerder se volle 
potensiaal en talente deur die daarstelling
van ‘n platform wat bevorderlik is daarvoor. 

Ons glo dat die insluiting van die ouers/voogde in ons
strewe na gehalte onderrig, van kardinale belang is.
Ons glo ook dat ‘n konstante klimaat wat bevorderlik is
vir leer en onderrig, moet heers by ons skool.

 

 

 
 
 
 
Ons skool vorm deel van die Swartland USSASSA-unie waar
ons deelneem aan die kodes atletiek, rugby, netbal,
mini-krieket asook krieket. Ons kan met trots sê dat sport na
aan ons hart lê by die skool. Ons goeie vertonings teen groter
skole getuig hiervan. Ons sport het in 2000 ‘n 
inspuiting gekry toe Krisnan Oosthuizen die O/13 Boland
krieketspan gehaal het.  Hy is een van ons skool se 
produkte wie se sportloopbaan op hoërskool by die dag 
positiewe ontwikkeling toon.
 
betroubaarheid
regverdigheid
respek
omgee
verantwoordelikheid
burgerskap

 

 

 
 
 
ONS VISIE
 
Die leerders en personeel van Anne
Pienaar Gedenk Primêr sal hul beywer
om in ‘n gemeenskaplike gees van
kennis, vertroue en gesag saam te werk
om die optimale doelwitte in ons
daaglikse onderrig en leer te bereik. Die
uitkomste hiervan sal tot voordeel wees
van elke leerder sowel as ons strewe na 
uitnemendheid. 
 
 
 
 
ONS MISSIE
 
Om die leerders van Anne Pienaar
Gedenk Primêr op ‘n effektiewe en
holistiese manier by die leerproses te
betrek. Sodoende versker ons goed
afgeronde en verantwoordelike individue
vir die gemeenskap en ons land.
 
 
 
 
Ons by Anne Pienaar Gedenk Primêr glo in 
die ontwikkeling van elke leerder se volle 
potensiaal en talente deur die daarstelling
van ‘n platform wat bevorderlik is daarvoor. 

Ons glo dat die insluiting van die ouers/voogde in ons
strewe na gehalte onderrig, van kardinale belang is.
Ons glo ook dat ‘n konstante klimaat wat bevorderlik is
vir leer en onderrig, moet heers by ons skool.

 

 

 
 
 
 

Ons skool vorm deel van die Swartland USSASSA-unie waar
ons deelneem aan die kodes atletiek, rugby, netbal,
mini-krieket asook krieket. Ons kan met trots sê dat sport na
aan ons hart lê by die skool. Ons goeie vertonings teen groter
skole getuig hiervan. Ons sport het in 2000 ‘n 
inspuiting gekry toe Krisnan Oosthuizen die O/13 Boland
krieketspan gehaal het.  Hy is een van ons skool se 
produkte wie se sportloopbaan op hoërskool by die dag 
positiewe ontwikkeling toon.
 
betroubaarheid

regverdigheid

respek

omgee

verantwoordelikheid

burgerskap